Jdi na obsah Jdi na menu
 


MANIFEST MSV - Základní program našeho hnutí

 

polish_20230908_012857554.jpg

 

 ZÁKLADNÍ PROGRAM 

 POLITICKÉHO HNUTÍ 

MORAVŠTÍ A SLEZŠTÍ VLASTENCI 

 

Usilujeme o obnovu samosprávy

historických zemí Moravy a Slezska,

tzv. Země Moravské a Země Slezské,

v podobě podle paragrafu 25/1927 Sb.

Zákona o organisaci politické správy

ze dne 14. července 1927 a to včetně zvláštní správy moravských enkláv

na území Země Slezské.

polish_20231031_025711143.jpg

100.jpg

 

Prvořadým cílem našeho politického hnutí je kandidatura

ve volbách do 

Parlamentu České republiky,

městských i obecních zastupitelstev.

 

Naším druhořadým cílem

je podíl na vytvoření či účast na co nejširší společné kandidátní listině

všech moravských a slezských

politických stran a hnutí,

respektive vytvoření široké

moravské a slezské národní fronty,

jejíž jediným účelem bude zrušení 

nespravedlivých a neefektivních,

centralistických krajů a konečné dosažení

trvalého obnovení zrušené autonomie

Moravy a Slezska.

polish_20231031_032113763.jpg

 

polish_20230907_233406165.jpg

 

Rodina v tradiční, 

tedy jediné možné podobě,

je základním stavebním kamenem národa a jako takové je třeba poskytnout ze strany společnosti vše,

co je třeba k jejímu zdravému, bezpečnému a spokojenému vývoji za předpokladu přirozené reprodukce. 

 

polish_20230918_221339063.jpg

 

Jedině za těchto předpokladů se bude i nadále národ vyvíjet tím správným směrem, to je zcela přirozeným, 

tisíci let ověřeným způsobem a zamezí tak vlastnímu zániku, to je konci existence vlastní národní i kulturní identity.

 

polish_20230907_234244631.jpg

 

 Vnitřní i zahraniční politika státu 

musí být směřována a podřízena výhradně zájmům vlastního národa k zajištění jeho mírové existence,

tudíž musí být realizována v co největší míře vlastní nezávislosti.

 

polish_20230918_215112924.jpg

 Produkty práce celé společnosti, jakožto i ekonomické zájmy státu musí být vedeny a udržovány ve prospěch potřeb a zájmů výhradně vlastního, to je státotvorného národa (Češi, Moravané a Slezané).

 

polish_20230908_001156407.jpg

 

Zahraniční i domácí ekonomika, 

jakožto i nemovité vlastnictví musí být svěřeno pouze do rukou národních vlastníků výrobních prostředků a to jak v odvětví průmyslu, zemědělství,

tak i služeb.

 

Členství v Evropské unii (EU) 

je proto pro nás z těchto důvodů 

naprosto nepřípustné.

 

Bezpečnostní politika státu a národa 

musí být cílena směrem k nezávislému mírovému vývoji za předpokladu jeho zajištění a to výhradně z vlastní strany.

 

Členství v Severoatlantické alianci (NATO) je z těchto důvodu pro naše politické hnutí nepřípustné a je třeba neprodleně struktury NATO i EU opustit.

 

 ZÁKLADNÍ PROGRAM MSV V PATNÁCTI BODECH 

 

1) 

Zrušení umělých a neefektivních centralistických krajů a obnova zemské samosprávy historických zemí Čech, Moravy a Slezska v hranicích z roku 1927.

 

2) 

Rovnoprávné postavení Čechů, Moravanů a Slezanů, jako tří svébytných národů žijících vedle sebe v rámci jedné vlasti, zanesené do Ústavy České republiky, včetně odpovídající úpravy státních symbolů.

 

3) 

Uzákonění moravského a slezského jazyka, jako jazyků úředních vedle jazyka českého.

 

4)

Zrušení možnosti odvodu daní jinam, než do České republiky - zrušení možnosti registrace firem v daňových rájích.

 

5)

Zestátnění strategického průmyslu a podpora národní ekonomiky a zemědělství za účelem vybudování energetické a potravinové soběstačnosti České republiky.

 

6) 

Vykoupení nebo vyvlastnění půdy z rukou zahraničních vlastníků za adekvátní náhradu - ochrana národního půdního fondu České republiky.

 

7) 

Odpovídající navýšení a zajištění životní úrovně pracujících, manželů a rodin s dětmi, seniorů a všech nemohoucích a potřebných, prostřednictvím odpovídajícího sociálního systému zakotveného v Ústavní listině ČR.

 

8) 

Suverénní a mezinárodně neutrální postavení České republiky, v rámci Organizace spojených národů (OSN).

 

9) 

Vystoupení České republiky z Evropské unie (EU) a nezávislá ekonomická politika státu.

 

10) 

Vystoupení České republiky ze Severoatlantické aliance (NATO) a vybudování odpovídající národní armády, na záložním principu s povinnou roční prezenční službou pro muže starší osmnácti let.

 

11) 

Obnova trvalé kontroly státní hranice České republiky - zajištění její oboustranné bezpečnosti v plném rozsahu.

 

12) 

Podpora národních a kulturních tradic a tradičních morálních hodnot - uzákonění manželství mezi mužem a ženou, jakožto jediného možného druhu oficiálního sňatku.

 

13) 

Zrušení institutu soukromého exekutora jeho zestátněním, minimalizace a zastropování úrokových sazeb - zastavení obchodu s chudobou.

 

14) 

Výrazné zpřísnění migračního zákona a zvýšení postihu za nelegální překročení státní hranice České republiky nebo převaděčství.

 

15) 

Uzákonění referenda jako jediného prostředku ke změnám ústavních zákonů a zavedení prvků přímé demokracie do právní legislativy České republiky.

 

polish_20240108_220026996.jpg

 PROGRAM MSV 

 formát A4 (PDF) ke stažení  ZDE 

 

polish_20230914_012724315.jpg

 VÝKONNÁ RADA MSV 

 Dne 8. září 2023 

 

 

 © 2023-9/8 MSV INFO 

 

polish_20230908_012857554.jpg