Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vlastenecká Revoluční Garda děkuje všem českým, moravským a slezským vlastencům a vlastenkám

31. 7. 2023

polish_20230731_025257444.jpg

 

Češi, Moravané, Slezané,

hrdí synové a dcery

národů naší vlasti!

 

Srdečně děkujeme všem vám,

kteří bojujete za svobodu,

práva a šťastnou budoucnost

našich národů.

 

Děkujeme všem vám,

kteří se odmítáte podřídit

vůli a propagandě

současné vlády České republiky,

která ustavičně škodí nám,

našim dětem i naší rodné zemi.

 

Děkujeme také všem,

kdož neochvějně bojují

také proti zvůli třiatřicetiletého

protilidového, neoliberálního

režimu, který nejen,

že dlouhodobě neslouží zájmům

většiny vlastních občanů,

nýbrž právě naopak

- proti zájmům vlastního byvatelstva,

vlastní rodiny.

 

Děkujeme z celého srdce

vám všem,

kteří i nadále vzdorujete útlaku

ze strany represivních orgánů

českého státu,

včetně těch z vás,

kteří jste byli,

jste nebo budete

souzeni za své názory,

postoje nebo činy,

které jste vykonali

v zájmu naší milované vlasti

a našich bratrských národů.

 

Vaše oběti, drazí bratři a sestry

v našem společném boji,

které pokládáte

na svatý oltář svobody

nikdy zapomenuty nebudou,

stejně jako nebudou zapomenuty

žádné zločiny režimu,

který stojí proti vlastním

občanům,

vlastní rodině.

 

Vy všichni,

hrdinové a hrdinky

vlastenecké revoluce

bojujte i nadále v pevné víře,

že je s námi Bůh a pravda stojí

na straně naší.

 

Na straně slušných a pracujících

mužů a žen,

jenž ctí tradiční

lidské i morální hodnoty,

chtějí v bezpečí míru

žít a pracovat pro blaho své ,

blaho svých bližních,

svého národa a své vlasti.

 

Bratři a sestry,

rozhodně není na místě

zoufalství a beznaděj!

 

Nejsme v tom zdaleka sami,

 

celá Evropa je již dlouho

na nohou

a celý zbytek světa

sleduje náš zdánlivě zoufalý,

ale právem, pravdou a krví

posvěcený boj za svoji svobodu,

kterým s jistotou dojdeme

ke svému vítězství.

 

Přátelé drazí,

podíváme-li se do historie,

mnoho příkladů najdeme,

kdy bylo vlasti naší

a národům našim mnohem hůře

a situace jevila se

daleko beznadějnější

v dosažení společného cíle

oprávněné většiny lidu.

 

Každý z nás si musí uvědomit,

že pokud přestaneme bojovat,

tedy nesplníme

svoji svatou povinnost

bojovat za štěstí a budoucnost

svých bližních - svého národa,

ztratíme tu poslední šanci

zachránit budoucnost svých

blízkých i tu svoji vlastní.

 

Pokud dovolíme,

aby bylo pokračováno

v současné vládní politice

premiéra Petra Fialy,

tzn. další devastaci naší země,

likvidace národní měny

nahrazením České koruny

Eurem,

zavlékání do válečných struktur

NATO a další přímé ohrožování

naší budoucnosti

i našich životů,

věřte, že již nebude cesty zpět!

 

Naše vlast,

v níž žijeme my

Češi, Moravané a Slezané

musí patřit opět

především nám a potřeby,

stejně jako ohledy budoucnost

našich národů

musí být v naší vlasti,

pro naše politiky

a jiné veřejné činitele

a zástupce lidu

naprosto prvořadé.

 

Muži a ženy, otcové a matky,

senioři i naše drahá mládeži,

přejeme vám všem mnoho sil

a zdaru a také trpělivosti

v našem společném boji

za šťastnou budoucnost

našich dětí.

 

 

polish_20230731_025232961.jpg

 

ZA RODINU - ZA NÁROD - ZA VLAST

 

 

 

polish_20230731_022045048.jpg

 Vrchní Rada Velitelů  VRG 

 

 

 

 © 2023-7/31 

 VLASTENECKÁ REVOLUČNÍ GARDA  VRG 

 

polish_20230731_025324079.jpg