Jdi na obsah Jdi na menu
 


Stížnost výkonného místopředsedy MSV Aleše Vozníka

4. 9. 2023

polish_20230727_002627682.jpg

 

Dobrý den.

 

Již jsem Vám v minulosti psal stížnost na tvůrce pořadu

"Máme rádi Česko"

a jeho moderátora Libora Boučka z důvodu záměrného zatajování moravské národnosti u významných osobností z Moravy,

které neprávem a záměrně označujete za "Čechy"...!!!

Že se takovýmto neodpustitelným a neomluvitelný přístupem snažíte vymazat z povědomí občanů České republiky,

že na území České republiky žijí tři historické národy - Moravané, Slezané a Češi...!!! Což lze doložit i skutečností,

že textu preambule Ústavy České republiky se uvádí - " Občané České republiky z Čech, Moravy a Slezska...!!!

V jakékoliv zemi na planetě Zemi vždy žije národ, který je spjat se svou rodnou zemi a svou kulturou a historií se ztotožňuje s jeho svébytností a právem na sebeurčení...!!!

Z čehož logicky vyplývá, že na území Moravy žije národ Moravanů, na území Slezska žije národ Slezanů a na území Čech žije národ Čechů...!!!

Tuto skutečnost též dokládá fakt, že na oficiálním znaku České republiky je vyrobena ORLICE Moravy, ORLICE Slezska a dvouocasý český lev...!!!

Žádal jsem o písemnou omluvu formou v textu, který jste měli zaslat na mou e-mail adresu. Bohužel do dnešního dne jsem se této Vaší omluvy nedočkal...!!!

Také jsem Vás žádal, ať se tým autorů, včetně moderátora Libora Boučka omluví v jednom z dalších nově natočených dílů...!!!

Ani tohoto jsem se já

a všichni opravdu

HRDÍ Moravané

nedočkali Vaši omluvy ve vysílání a přiznali neodpustitelné, a jsem přesvědčen,

že záměrně "pochybení" a záměrného se vyhýbání správného označení,

že mnou dříve zmínění v předchozích textu mé email korespondence, že byli moravské národnosti, tedy Moravané...!!!

Tato stížnost Vám byla zaslána 2.4.2023...!!!

Což je tedy přesně k dnešnímu dni 5 měsíců a 1 den...!!! 

Váš postoj a mlčení považuji za pohrdání moravským národem a urážkou Moravanů...!!! 

Ještě se vrátím k datu 13.4.2023

( mimochodem den mých jmenin) ,

tehdy opět tvůrci a moderátor pořadu

"Máme rádi Česko"

Libor Bouček,

se podprahově a záludně do podvědomí Vašich diváků snažil vnutit ve spojitosti

s českým GÉNIEM

Járou Cimrmanem,

kterého zmínil v úvodu pořadu.Ihned v návaznosti na Járu Cimrmana vzpomněl

dalšího GÉNIA

Josefa Sousedíka,

který si díky svým průkopnickým, ojedinělým a originálním řešením v silnoproudé elektrotechnice,

vysloužil označení

MORAVSKÝ EDISON...!!!

Byl to moravský GÉNIUS

a né "ČESKÝ" génius

jako Jára Cimrman...!!! 

Narodil se 18.12.1894 ve Vsetíně.

Tedy na Valašsku, na Moravě a vždy se

OPRAVDU HRDĚ

hlásil k rodnému Valašsku,

své rodné zemi Moravě

a byl valašský

a moravský

PATRIOT...!!!

Tedy narodil se ještě v době trvání Rakousko - Uherské monarchie...!!!

To znamená,

že se narodil

v Markrabství moravském

a z tohoto důvodu měl ve svém rodném listě uvedeno

národnost MORAVSKÁ...!!!

 

V době trvání

Rakousko - Uherské monarchie

nemělo

Markrabství moravské

nic společného

s Královstvím českým...!!!

 

Markrabství moravského mělo určitý způsob autonomie

a vlastní samosprávu...!!! 

 

Proč ho Vaše televize PRIMA uváděla GÉNIA a proč byl tak významný a výjimečný...??? 

 

Originálním a do té doby se podílel společně

s ostatními

MORAVSKÝMI mozky

konstruktérů a technologů, společně se

"zlatými" moravskými ručičkami,

s jejich dovedností a umem,

že v TATŘE Kopřivnice

na Moravě bylo vytvořeno

DÍLO techniky,

do té doby nepoznané, které svým řešením předběhlo dobu...!!! 

To DÍLO se jmenovalo "SLOVENSKÁ STRELA",

na základě požadavku a zadání 1

Prezidenta Československa,

Tomáše Garrigue Masaryka,

rodáka z Hodonína,

tedy z MORAVY,

též narozeného v době trvání Rakousko - Uherské monarchie,

tedy se narodil v

Markrabství moravském

a též měl rodném listě uvedenu národnost MORAVSKOU...!!!

Proč tak rozvádím

MORAVSKÉHO "EDISONA"

Josefa Sousedíka...???

Protože jsem studoval na Střední průmyslové škole strojnické v Kopřivnici, kde nás technickým předmětům vyučovali a do tajů techniky zasvěcovali inženýři z řad konstruktérů a technologů, kteří nám vštěpovali

HRDOST za kvalitní výrobky

s velkou tradicí,

které opustily výrobní linky továrny

TATRA Kopřivnice,

a že byly vytvořeny a vyrobeny na MORAVĚ...!!!

Dalším důvodem je i to, že i můj otec se narodil stejně jako

MORAVSKÝ EDISON,

18.12 a mí rodiče mě vychovali

k lásce k rodné zemi Moravě

a HRDOSTI k moravské národnosti...!!!

Mimochodem MORAVSKÝ EDISON zemřel 15.12.1944.

To znamená, že žil i době založení a trvání 1 republiky.

Po celou dobu trvání 1 republiky byla součástí tohoto státního útvaru Moravskoslezská země, která svůj Zemský sněm a Prezidenta Země moravskoslezské.

Dokonce i taková lidská zrůda jakou byl Adolf Hitler si nedovolil zpochybňovat historickou zemi Moravu, což lze doložit tím, že v době protektorátu s

byl neoficiální název tohoto státního útvaru

- Protektorát Čech a Morava...!!!

Podle datumu úmrtí, kdy byl umučen německými nacisty dne 15.12.1944

zemřel HRDINNĚ jako Moravan, protože do 31.12.1948 se do rodných listů uváděla národnost moravská...!!!

Až od 1.1.1949 protiprávně zrušili tolik nenávidění komunisté samosprávu historických zemí Moravy a Slezska, která nám příslušela po celá dlouhá staletí...!!!

Tato historická a nezpochybnitelná fakta Vám uvádím proto, abyste lživě neoznačovali slavné a významné osobnosti z Moravy s moravskou, případně slezskou národnosti a aby jste neprávem označovali za "Čechy"

a "KRADLI" a NEPRÁVEM "PŘIVLASTŇOVALI" 

si je, když už Vám slavné a významné osobnosti z Čech dochází...!!! 

 

Víte vůbec, že v loňském roce 2022 jsme oslavili 1.200 let o první písemné zmínce o Moravanech.

To by jako omluvu a nápravu mohli v pořadu "Máme rádi Česko", zařadit jako soutěžní otázku v průběhu večera nebo by ji mohl vhodně do svého moderování zařadit Libor Bouček...!!! 

 

A teď Vám uvedu důvod proč jsem se rozhodl Vám opět napsat svou stížnost a co mě k tomu vedlo...!!! Se zájmem jsem očekával premiéru Vašeho nového seriálu, který též čerpá z minulosti a historických skutečností. 

Když to uvedu velmi slušně a uvedu mé pocity, když jsem byl vzteky nepříčetný, když jste uváděli veškeré šlechtické tituly

Marie Terezie a jejího manžela Františka I. Štěpána Lotrinského,

tak jste bezezbytku vyjmenovali všechny šlechtické tituly, jejichž byli nositeli.

Můžete mi vysvětlit, proč jste a z jakého důvodu jste opomněli v případě Marie Terezie, titul Markraběnky moravské..!?

Je očividné, nepřípustné a neomluvitelné, že jste záměrně neuvedli a zatajili, že Marie Terezie byla Markraběnkou moravskou... !!!

Opět po Vaši televizi Prima požaduji omluvu všem Moravanům a to takovým způsobem, že v některém z příštích již natočených dílů uvedete omluvu a na liště,

jako u mimořádných zpráv a události, zveřejníte písemnou omluvu a doplníte, že Marie Terezie byla také Markraběnka moravská...!!!

Opět důkaz, že se snažíte vymazat z povědomí občanů České republiky, že na území České republiky žijí tři historické národy - Moravané, Slezané a Češi...!!!

Opravdu všichni nejsme "Češi" a NIKDY, OPRAVDU NIKDY

se Vám nepodaří v rámci Pragocentrismu a agresivního, bezohledného českého nacionalismus a šovinismus,

z nás udělat

HRDÝCH nejen Moravanů,

ale také Slezanů

udělat"Čechy"...!!!

V souvislosti s tím chci také upozornit a důrazně se ohradit vůči tomu, že je nepřípustné, že si

DRZE a NEPRAVDIVĚ DOVOLUJETE

označovat historická území Moravy a Slezska za "Čechy"...!!!

Což je zcela zřetelné, když ve svých zprávách infomujete,

že z pohraničních území ze severní oblasti Moravskoslezského kraje sousedícím s Polskem z důvodu vysoké inflace jezdí,

Vámi záměrně označeni obyvatelé z této oblasti,

"Češi" do Polska nakupovat....!!! 

Ptám se Vás...

Dovolili jste si a vyžádali souhlas při rozhovorech s Moravany a Slezany z této oblasti,

že je můžete nazývat "Čechy"...??? 

Pokud byste se mnou dělali takový rozhovor,

tak bych TRVAL na tom,

že mě označíte za Moravana...!!!

Případně bych přimhouřil oko,

za označení,

že jsem Slezan, protože po mém pradědečkovi z Bialsko - Bialej jsem i částečně Slezan. 

A ještě něco ohledně Vaší moderátorce Terezii Tománkové...

Narodila se v malebné valašské obci Brumov - Bylnice, která sousedí v městem s typickým valašským názvem Valašské Klobouky.

Proto předpokládám, že si je i díky své inteligenci a vzdělávání vědoma, že je Valašska, tedy má jako Moravanka moravskou národnost...!!!

Je velmi kvalitní a profesionální moderátorka diskuzních pořadů s politiky.

Chápu, že v takto mnohdy vyostřených politických debatách si nemůže dovolit umramňovat a opravovat v takto rozjitřeném ovzduší,

že nesprávně a neprávem tito politiky všechny občany České republiky označují pouze

za "Čechy"

a mnohdy i takto nesprávně a nepřípustně označují historická území Moravy a Slezska,

za "Čechy"...!!!

Nebo snad má od vedení

Vaší televize PRIMA,

i ona v rámci Pragocentrismu a agresivnímu českému nacionalismus a šovinismus vůči Moravě, Slezsku, Moravanům a Slezanům, vše počešťovat...???

Vždy ona,

když uvádí debaty,tak by měla správně uvádět a jmenovat Moravu, Slezsko, Moravany a Slezany...!!!

A nebo to má zakázáno...??? Nebo se ve Vaší televizi Prima považuje MORAVA, SLEZSKO, MORAVANÉ a SLEZANÉ za SPROSTÉ slovo...???

Přece by paní Terezii Tománkové "neupadla" ústa, aby všechny občany žijící na území České republiky, označila za OBČANY České republiky, tedy i Moravany a Slezany...!!! 

Potom by ji a také všem ostatním Vaším moderátorům a komentátorům nebylo možné cokoliv vytknout...!!! 

 

Ještě Vás chci upozornit,

že tuto mou stížnost pošlu všemu spřízněnému moravskému a slezskému tisku, kteří ji jistě rádi zveřejní v rámci "emancipace" a "probouzející" se Moravy a Slezska...!!! 

 

Tímto si Vás dovoluji pozvat, nejen svým jménem do Brna dne 16.9.2023 v 9 hodin

na Moravské náměstí,

kde se koná již 18. ročník

DEN ZA MORAVU,

pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje

Jana Grolicha

a také záštitu převzala i primátorka města Brna

Markéta Vaňková.

Díky této pro MORAVU a Moravany významný den,

byste částečně mohli odčinit křivdy,

kterých jste se dopustili

na Moravě a Moravanech.

Tuto akci pořádá spolek

Moravská národní obec.

 

Jste zváni, ať ve své televizí

Prima o této akci formou

zpravodajství pravdivě

a nezkresleně informujete

všechny občany České republiky.

 

Očekávám omluvu

a nápravu křivd,

kterých jste se dopustili

na Moravě,Slezsku,

Moravanech a Slezanech.

 

Loučí se s Vámi a zůstává s pozdravem nejen jako soukromá osoba, ale také 

 

z pozice 

výkonného místopředsedy

polického hnutí

 Moravští a Slezští Vlastenci - MSV 

 

 

 Aleš Vozník 

 

polish_20230827_020008391.jpg

 

 

 ZDROJ  Aleš Vozník 

 

 

 © 2023-9/4  MSV INFO

 

polish_20230727_002627682.jpg