Jdi na obsah Jdi na menu
 


Stanislav Blažek: VÝZNAMNÝ MORAVSKÝ DEN

1. 10. 2023

images--4-.png

morava-1929-732x567.jpg

 

Na radnicích zavlají moravské vlajky na počest římského krále a moravského markraběte  

JOŠTA LUCEMBURSKÉHO "MORAVSKÉHO"

 

Vážení přátelé, Moravanky, Moravané a příznivci země Moravy, 

 už zítra, to je v neděli 1. října 2023, si připomeneme

613. výročí zvolení JOŠTA LUCEMBURSKÉHO

(1351 - 18.1. 1411),

markraběte moravského a markraběte braniborského, římským králem.

Volba se konala 1. října 1410 ve Frankfurtu nad Mohanem.

Hlava Svaté říše římské byla zvolena hlasy pěti kurfiřtů a to mohučského, kolínského, saského, českého krále Václava IV.

a také hlasem samotného Jošta coby braniborského kurfiřta.

Jošt byl velice obratným a ctižádostivým panovníkem evropského formátu.

Z moravského hradu Špilberka v Brně vládl celé Svaté říši římské. Jeho náhlou smrtí vymřela moravská rodová větev Lucemburků po meči.

Hrob římského krále a moravského markraběte se nachází v kostele sv. Tomáše na Moravském náměstí v Brně.

Náš spolek Moravská národní obec

moravska-narodni-obec.jpg

si tuto výraznou osobnost moravských a evropských dějin pravidelně připomíná a vzdává jí úctu během programu každoroční slavnosti Den za Moravu.  

 

Moravský markrabě Jošt Lucemburský,

zvaný též jako "Moravský",

se zapsal také do dějin naší obce Dlouhé Loučky, když v období tzv. markraběcích válek odkoupil podíl na naší vsi od pána Pavlíka ze Sovince se záměrem naklonit si tento významný moravský šlechtický rod na svoji stranu.

Později tento majetkový podíl věnoval olomoucké kapitule.  

 

Není také bez zajímavosti,

že Jošt Lucemburský povolil stavbu první olomoucké radnice. Tehdy ovšem dřevěné. Ta však brzy vyhořela.

 

Také významné město Uničov se může pyšnit privilegiem moravského markraběte Jošta Lucemburského a to prostřednictvím listiny vydané

10. října L.P. 1391 v nedalekém Úsově.

V textu se doslova píše:

"Markrabě moravský Jošt povoluje městu Uničovu zřízení bělidla podle zvyklostí města Krnova, stanovuje, že v okruhu tří mil nemá nikdo dávat prádlo bělit jinde, a bere pracovníky bělidla pod svou ochranu..." 

V další významné listině vydané 17. srpna L.P. 1407 v Olomouci se mimo jiné píše:

"Markrabě moravský Jošt osvobozuje za věrné služby město Uničov od cla a mýta na území celého Markrabství moravského..." 

 

Nejen z těchto důvodů na mnoha radnicích, obecních úřadech, požárních zbrojnicích a dalších veřejných i soukromých budovách na popud našeho spolku

Moravská národní obec

zavlají naše krásné a zářívé žluto-červené vlajky se zemským znakem symbolizující moravskou svébytnost, jedinečnost a hrdost nás Moravanů.  

 

1696115488091.jpg1696115491408.jpg1696115494985.jpg1696115498344.jpg

 

Děkuji všem starostkám, starostům, radním, zastupitelům, hasičům a všem patriotkám a patriotům za uctění tohoto moravského výročí vyvěšením vlajky Moravy. 

 

S úctou  

Stanislav Blažek

polish_20231001_011552168.jpg

 

 Zdroj: 

Stanislav Blažek  Facebook 

1696115513677.jpg

stazeny-soubor--23-.jpeg

 

 

 © 2023-10/1  MSV INFO 

polish_20230908_012857554.jpg