Jdi na obsah Jdi na menu
 


Proč podpořit poslaneckou iniciativu pana poslance Vondráčka

14. 4. 2023

1-rozostreny-1024x738.jpg

 

 

Jestliže jsme v předešlém článku vyjádřili za Moravskou národní obec (MNO) a především její Vlajkovou iniciativu plnou podporu poslanecké zákonodárné iniciativě pana poslance Mgr. Radka Vondráčka, považujeme za vhodné reagovat i na kritické hlasy z moravského hnutí a vysvětlit náš postoj.

 

Nejobecnějším záporným názorem je nepříslušnost parlamentu ČR, určovat barvy a znaky Moravy.

Na tento postoj je jednoduchá odpověď. Jestliže Morava nemá vlastní zákonodárný sbor a moravské strany jsou v celostátní politice marginální, máme jen dvě možnosti.

Buď respektovat současnou parlamentní situaci v ČR a krok za krokem i přes nutné kompromisy se snažit dosáhnout našich cílů přes jediný existující legální zákonodárný sbor.

Nebo uraženě sedět v koutě a pronášet stížnosti, jistě pravdivé a oprávněné, které však nikoho z politiků ani veřejnosti nebudou zajímat.

 

Druhou závažnou námitkou je neexistence diskuze o navržené podobě znaků a vlajek, přičemž zvolené varianty jsou navíc dosti vzdáleny nejrozšířenějším moravským symbolům.

 

Zde se ukazuje základní nedostatek povědomí nás moravských aktivistů o fungování politiky a sněmovny zvláště. Jak svého času trefně popsal jeden bývalý významný funkcionář parlamentu:

„Sněmovna, to je takový velký koňský handl. Čím více toho chceš, tím více musíš nabídnout.“

 

Proto je návrh zákona o znacích koncipován ne jako zcela nový zákon, který přináší něco nového a vyžaduje expertízy a diskuze, ale jako pouhé doplnění stávajícího ústavního a legislativního pořádku.

 

Jestliže tedy ústava hovoří o třech zemích, jako základu státu a znaky těchto zemí jsou uzákoněny ve znacích a vlajkách krajů i velkém státním znaku ČR, nový zákon je pouze existující legislativu doplňuje a přiřazuje již uzákoněné znaky k zemím. Vlajky následně stanoví heraldicky tj. odvozením z příslušného zemského znaku prostým přepisem na list o poměru 2:3. Tedy zcela stejným způsobem jako u vlajek krajů.

 

Jihomoravský kraj má ve svém uzákoněném znaku obě varianty orlice, tedy vedle stříbrné, jako jiné kraje, i zlatě šachovanou. Proto jsou logicky do nového zákony vloženy i dvě varianty znaku a vlajky pro Moravu.

Dnes můžeme jen děkovat tehdejší prozíravosti tvůrců Jihomoravského znaku za prosazení i zlatě šachované varianty. Bez ní by dnes bylo vše mnohem složitější.

 

Jak z předešlého odstavce vyplývá, diskuze se nevede a nepovede o barvách či podobě znaků, to nikdo nemůže připustit a taky nepřipustí.

Šlo by o zpochybnění současné legislativy a celá strategie přijetí zákona by byla zničena.

 

Předkladatelé dobře vědí, co a proč dělají, získali již i velkou podporu. Nejen poslanců, ale i médií, např. nedávný pořad brněnské televizi o moravské vládě, články v novinách atd.

 

Je dobré si uvědomit, že význam zákona pro nás Moravany nebude ve stanovení podoby znaků a vlajek. Ty si můžeme nadále nosit, jaké chceme.

 

Zásadním bude zákonné uznání existence zemí ve stanovených hranicích a s jasně danými symboly. A to již snad stojí za to, překonat vlastní ješitnost a podpořit řešení, které sice není ideální, ale posouvá nás dále.

 

 

V Brně 13. dubna 2023

 

Ing. Jaroslav Krábek

 

předseda Moravské národní obce, z. s.

 

 

stazeny-soubor--19-.jpeg

 

 

Zdroj: Moravský národ 

 

 

 

 © 2023-4/14 MSV-INFO