Jdi na obsah Jdi na menu
 


Michal Hess: Nazývají mě dokonce i Hitlerem

27. 8. 2023

polish_20230812_083003030.jpg

 

 Drazí Češi, Moravané a Slezané, 

 vážení přátelé,

 

 V nedávné době jsem byl opakovaně veřejně osočen, 

že rozděluji naše národy tím, že lidi, tedy občany naší vlasti ženu svými názory i konáním proti sobě a že tak společnost rozděluji.

Dnes jsem díky upozornění svých známých

- sousedů Romů

, zjistil, že si určité osoby z nejmenovaného sdružení anarchistického názorového zaměření nazvalo novodobým

ADOLFEM HITLEREM,

včetně karikaturního videa, které pak bylo umístěno na sociální síti TIK TOK.

 

Na úvod je třeba uvést, že jsem již léta zvyklý na různé a daleko větší "výpady" protivníků z opačného názorového spektra.

V posledních letech je moje osoba dehonestována především z důvodu jakéhosi "moravského" popřípadě "moravsko-slezského" separatizmu, který údajně prosazuji formou činnosti politického hnutí

Moravští a Slezští Vlastenci MSV,

ve kterém vykonávám funkci 3. místopředsedy.

V první řadě mě tyto veřejné

"šťouchnutí"

vždy dokonale pobaví s vědomím faktu, že je to pro mně určité ocenění z řad těch, kteří s mými názory nesouhlasí.

 

 Mimo jiné je to důkaz mého ohlasu a zásahu na správné místo na které bylo již od začátku "nabití" mířeno.

 

Co se týká argumentů mých politických oponentů a oponentek, tedy mého údajného rozdělování společnosti i údajnou podobou mé osoby s osobností největšího nacistického zločince, musím poznamenat, že jsou naprosto liché, plytké a dokonale odpovídají mentální úrovni svých zadavatelů.

Tedy v celku úsměvné, připomínající beznadějné pištění myši, která byla díky své hlouposti lapena do nastražené pasti.

 

Viz vážení:

Jak již jsem mnohokrát ve svých článcích, komentářích i citátech zdůraznil, že prosazuji politiku,

která vychází z potřeb především vlastního národa a těmto potřebám má tato vláda, respektive režim sloužit.

Vždy jsem také zdůrazňoval, že základním stavebním prvkem národa je rodina. Je logické, že pokud chceme zdravou rodinu, musíme ji mít spokojenou tedy ve všech ohledech zabezpečenou.

Mnohokrát jsem mluvil

o Bohu a jeho zákonech,

tedy tradičních křesťanských hodnotách, jako je úcta k bližním, starým a potřebným, jako je dostatek důležitých životních potřeb pro všechny.

Zajištění budoucnosti národa v ohledu ekonomickém, mezinárodně politickém i obranném.

Mluvil mnohokrát o daleko vyšším a spravedlivějším politicko sociálním systému přerozdělování zisku naší ekonomiky.

Mluvil jsem také o rovnoprávných a přátelských, mezinárodních obchodních i politických vztazích,

které jsou pro naši vlast velmi důležité,

o politicko - vojenské neutralitě našeho státu za předpokladu trvalého

NEVMĚŠOVÁNÍ

se do konfliktů v Evropě, ani jinde ve světě, mimo naší tradiční humanitární pomoci na patřičném místě, v zemi, jejíž obyvatelstvo trpí.

 

Mluvil mnohokrát o usmíření a spojení našich národů Čechů, Moravanů a Slezanů, včetně našich bratrů Slováků 

za cílem nastolení spravedlivého systému, o jehož základních prioritách jsem hovořil výše.

Jsem přesvědčen, že na základě svého nejlepšího vědomí a svědomí činím správně,

tedy že svou snahou přispěju určitou měrou k nápravě velmi neutěšené dlouhodobé situace v naší zemi.

K Hitlerovi:

Nikdy, opakuji nikdy jsem veřejně žádného člověka, ani skupinu obyvatel

NEVYZÝVAL K ŽÁDNÉ KONKRÉTNÍ FORMĚ NÁSILÍ

a ani dále tak činit nehodlám jednoduše proto, že jako katolický Křesťan ( všichni příslušníci mé nejbližší rodiny, včetně mých potomků jsou pokřtěni a vychováváni v římskokatolické víře.

Proto i já považuji všechny lidi planety Země za sobě rovné, tzv. Děti Boží.

Důrazně ODMÍTÁM také jakoukoliv formu vraždu a násilí ať už jsou konány individuálně či kolektivně!

 Před Bohem zůstane vražda vraždou za každé vlády a každého režimu, ať už ji spáchá kdokoliv a tak bychom to měli vidět také.

Jako katolický Křesťan ale také dobře vím, že proti zlu se má bojovat, nebo alespoň je naší povinností toto zlo netrpět a odmítnout.

Jako člověk mám, stejně jako všichni právo postavit se útlaku a bojovat proti bezpráví svých bližních.

Toto je moje hlavní motivace, proč jsem bojoval, bojuji a do smrti budu bojovat proti současnému protilidovému režimu zlodějů, lichvářů a mafiánů.

 Tudíž je to vedle mnohých ostatních mou svatou povinností,

stejně jako je to povinností každého muže, který má opravdové svědomí a také potřebnou odvahu nesmiřít se s bezprávím, ať už má jakoukoli tvář i rozměr.

Na závěr uvedu, že za svými názory, tedy na straně našich národů pevně stojím a dokud budu dýchat si za nimi také stát budu. O svoji bezpečnost nemám, ani ty nejmenší obavy, poněvadž vší svojí vůlí i srdcem stojím na straně blaha a práv všech slušných Čechů Moravanů a Slezanů, skutečných vlastenců a vlastenek.

Moje budoucí práce vás, drazí přátelé o pravdivosti i splnění mých slibů dokonale přesvědčí.

 

Všem svým přátelům

i názorovým oponentům

za dosavadní podporu

srdečně děkuji 

 

 

 

 

 Michal Hess 

 místopředseda MSV 

 

polish_20230823_001050346.jpg

 

 

 

 

 © 2023-8/27  MSV INFO 

polish_20230727_002627682.jpg