Jdi na obsah Jdi na menu
 


Michal Hess: EXTRÉMISTÉ? Nikoliv, pouze právem naštvání občané!

10. 7. 2023

 

images---2023-07-10t223619.224.jpeg

 

 Vážení přátelé, 

 

drazí vlastenci,

 

drahé vlastenky, 

 

bratři a sestry,

 

 

 

Dovolte mi reagovat

 

na předešlý článek

 

na našem webu s názvem

 

 HNUS 

 

V textu redaktora

 

svobodných webových

 

stránek 

 

 moravskynarod.cz 

 

který spravuje

 

naše přátelská 

 

organizace

 

Moravský národ, 

 

je mimo jiné uvedeno, 

 

že my Moravisté

 

(moravští nacionalisté)

 

 

(rozumějte:

 

ti, kteří se

 

nehodlají smířit s cílenou a

 

systematickou likvidací své

 

tisícileté národní a kulturní

 

identity, jakožto i svatého 

 

práva na vlastní zemi i když

 

se statusem pouhé

 

autonomie,

 

tedy

 

samosprávy),

 

 

jsme extremisty s kontakty

 

na Dělnickou stranu sociální

 

spravedlnosti (DSSS).

 

 

images---2023-07-10t223652.697.jpegimages---2023-07-10t223637.463.jpeg

images---2023-07-10t223646.768.jpeg

 

 

Hned v úvodu vám říkám,

 

že nehodlám tento fakt,

 

pokud tedy existuje,

 

nijak vyvracet,

 

ani potvrzovat,

 

poněvadž nemám s tímto

 

tvrzením osobní zkušenost a

 

dispozici žádné relevantní

 

údaje nebo důkazy.

 

Ovšem, pokud takové

 

kontakty existují, 

 

tak jsou záležitostí

 

výlučně privátní, 

 

tedy jsou soukromou věcí

 

každého z nás.

 

 

Za druhé by velmi rád uvedl,

 

že slovní obrat: 

 

"Mít kontakty nebo styky

 

s někým" 

 

je silně zavádějící.

 

Styky, kontakty, ať už

 

virtuální nebo osobní má

 

snad každý člověk

 

pohybující se na veřejnosti a

 

s kým se tam setkáte,

 

většinou jen těžko ovlivníte.

 

Kdo pak přijde například na

 

manifestaci a bude stát

 

vedle vás,

 

pak ovlivníte tím méně.

 

 

Nakonec bych rád uvedl tu,

 

dle mého nejpodstatnější

 

věc na této záležitosti:

 

Já osobně nevidím jak na

 

kontaktech a stycích

 

se členy 

 

 DSSS 

 

či jiných nacionalistických

 

(národoveckých)

 

a vlasteneckých organizací

 

nic závadného.

 

Například zmíněná

 

Dělnická strana sociální

 

spravedlnosti je klasickým

 

příkladem, jak dovede režim

 

ve spolupráci s médii i

 

ostatními subjekty v rámci

 

svých možností potlačit

 

legální a registrovaný

 

politický subjekt a zahnat ho

 

na okraj politického spektra

 

jeho označením, tím že ho

 

stylizuje do role něčeho

 

nežádoucího, tudíž

 

společensky nepřípustného

 

a poštve tak proti němu

 

pokud možno každého.

 

 

Jakou šanci, myslím reálnou

 

šanci má taková politická

 

strana nebo hnutí obhájit své

 

názory a postoje a hlavně

 

vyvrátit toto stigma?

 

 

Praktiky nulovou

 

a to jednoduše proto,

 

že s cejchem "extremisty"

 

nedostane v mediálním

 

informačním prostoru žádné

 

místo. Dostane ho pouze v

 

případě, že tento prostor

 

bude využit a následně

 

použit k cílené dehonestaci

 

uvedeného subjektu za

 

cílem jeho likvidace.

 

 

Dobře víme a také si

 

pamatujeme, jak

 

polistopadoví politici

 

nazývají a označují všechny,

 

kdo říkají věci narovinu,

 

nebojácně a především ti,

 

kdo říkají pravdu a odvážně a

 

hlasitě nazývají věci jejich

 

pravými jmény a upozorňují

 

tak na chyby, tedy hlavní

 

podstatu polistopadového

 

neoliberálního režimu.

 

 

Přátelé,

 

položili jste si někdy otázku:

 

 

Kdo jsou členové té

 

Dělnické strany, těch nácků,

 

kriminálníků apod.,

 

jak jsou velmi často tito lidé

 

ústy právě liberálů?

 

 

Odpovím vám narovinu,

 

nejsou to žádní náckové,

 

vrazi nebo kriminálníci.

 

 

(chcete-li vidět takové a

 

ještě lépe v akci,

 

vydejte se na

 

Ukrajinu čím dál od Kyjeva,

 

čím blíže k frontě - tím

 

budou vámi získané

 

informace přesvědčivější,

 

pozn. autora)

 

Nedemostrují tam za svá

 

práva ani oligarchové,

 

mafiánští bosové,

 

velkopodnikatelé a dokonce

 

tam chybí i vrcholní tedy

 

"erudovaní" politici v drahých

 

oblecích s ještě dražšími

 

auty a statisícovými příjmy!

 

 

Jsou to pouze obyčejní

 

pracující, zcela oprávněně

 

naštvání tátové a mámy od

 

dětí, které musí v potu tváře

 

živit a už mají plné zuby

 

státu a režimu, který jim

 

nijak nepomůže, naopak

 

téměř vše jim ztěžuje, ne-li

 

zcela zamezuje a všichni,

 

kdo cítí skutečnou tvář

 

Havlova režimu,

 

tvář jeho

 

"Pravdy a lásky"

 

a všemi takovými

 

opěvovanou svobodu

 

"volné ruky trhu",

 

která nám měla přinést

 

 slibem Havla a Klause

 

jistojistý blahobyt.

 

 

Tento režim

 

k dlouhodobé frustraci

 

a oprávněnému hněvu svých

 

občanů ještě přikládá na

 

záda tím, že živí ty, kteří

 

nepracují, protože pracovat

 

nechtějí - nikoliv nemohou,

 

a v posledních

 

letech i ty kteří sem za

 

účelem nepracovat stěhují

 

a vyžadují nikoliv to,

 

co mají ostatní,

 

ale ve své neuvěřitelné

 

drzosti žádají ještě mnohem více.

 

 

Jednoduše řečeno:

 

Náš stát, stejně jako většina

 

států existuje, tedy funguje z

 

převážné části z prostředků,

 

jež mu svojí prací přinesou

 

pracující,

 

jeho velká a vlastní rodina

 

a tudíž by stát měl svoji péči

 

a prostředky vracet právě

 

a především do vlastní

 

rodiny a nikoliv tak jak to

 

provádí dlouhodobě

 

a hlavně v současnosti, 

 

kdy jsou obrovské peníze,

 

pocházející z našich kapes

 

zcela trestuhodně utráceny

 

za snad cokoliv a kohokoliv,

 

jen ne za národní zájmy a

 

zájmy a potřeby vlastních

 

občanů, tedy Čechů,

 

Moravanů a Slezanů.

 

Ti dostali právo

 

"povinné solidarity"

 

a budou to muset

 

všechno platit,

 

včetně astronomických

 

dluhů,

 

které budou platit minimálně

 

ještě jejich děti.

 

 

Zkrátka:

 

 pořekadlo

 

"Kdo chce psa bít,

 

hůl si vždy najde"

 

platilo vždy

 

a ohledně současného

 

protinárodního režimu

 

platí nyní dvojnásob.

 

 

Vážení přátelé,

 

hrdí synové

 

a hrdé dcery vlasti,

 

bratři a sestry,

 

přeji vám mnoho sil,

 

zdraví a úspěchu

 

v našem společném boji

 

za vysvobození našich

 

národů z područí režimu,

 

který již od začátku

 

a ze své podstaty stojí proti

 

zájmům vlastních občanů,

 

tedy občanů

 

České republiky.

 

 

Zvítězíme!

 

 

 RODINA 

 NÁROD 

 VLAST 

 

 

  Michal Hess, 

 místopředseda MSV 

polish_20230709_182351900.jpg

 

 

 

 

 © 2023-7/10  MSV  INFO