Jdi na obsah Jdi na menu
 


HOSTÝNSKÁ VÝZVA

8. 7. 2023

 

moravska-vlajka--1-.png

 

 

HOSTÝNSKÁ VÝZVA 5.7.2023

 

Vážení přátelé, vlastenci,

občané.

 

 

Hostýnská výzva

 

je o

sjednocování, lidské pospolitosti

a pokoře před naší zemi

a její historii.

 

Ukazuje na překonání

politikaření a povznesení se nad

ideovými půtkami.

 

Sjednocení, pokora, vzájemná

úcta a spolupráce.

Zanechání osočování a nadávek.

 

Umět si vzájemně pomoci,

chápat jeden druhého a

pracovat společně pro naši vlast.

 

Pokud se budeme těchto zásad

držet,

je velká šance v nápravě věcí

veřejných,

 

sloužících všem občanům naší milované vlasti.

 

Poslední dobou se začínají

vynořovat na povrch aktivity,

které již hraničí s přípravou na

krajské volby příští rok.

 

Každému je jasné,

že lidé chtějí změnu a tudíž je

nezbytné je natolik oslovit,

aby jejich strana,

koalice stran,

získala co nejvíce voličů.

 

Jde ale nejen o voliče jiných stran,

ale hlavně o voliče,

kteří z důvodů znechucení

společenského vývoje,

přestali chodit k volbám,

přestali věřit systému, politikům, státu a vůbec možnosti,

že volby něco změní.

 

Stává se nutností porazit

pětikoalici,

aby nastala změna vývoje společnosti.

 

V roce 2020 bylo do krajských

voleb ve třinácti krajích

zaregistrováno 85 subjektů,

celkem 215 kandidátních listin.

 

Věřím tomu,

že všechny subjekty,

měly ten nejlepší program pro

své kraje.

 

Určitě všichni kandidující

měli ten nejupřímnější pocit

pracovat pro blaho kraje,

aby se všichni měli dobře.

 

Tak kde je chyba,

že po volbách je to jinak?

 

Všech 85 subjektů deklarovalo,

jak perfektní mají program pro

lidi a najednou,

kdokoliv z nich se dostane

k moci,

hledají výmluvy co nejde,

co zapříčinili minulí členové

vedení kraje,

na co nejsou peníze atd.

 

Lze tedy skutečně ve volbách

něco změnit nebo nelze?

 

Dosavadní vývoj od estébáckého

převratu v listopadu 1989

ukazuje,

že tímto způsobem

volby nic nezmění a politikům

vyhovuje co nejnižší volební účast.

 

Pak jim stačí pár přívrženců

a najednou malinkatá skupinka

sprosťáčků,

ovládá úřad kraje.

 

Tak to je pak i na celostátní

úrovni v parlamentních volbách.

 

Víme tedy za těch 33 let,

že volby tohoto typu,

nic nezmění.

 

Existuje cesta k nápravě?

 

Věříme v lidi a tedy věříme i v to,

že cesta k nápravě existuje.

 

Už přemlouvání jednotlivých

politických subjektů

o té JEJICH správné cestě,

o tom JEJICH správném programu,

nás vede k závěru,

že toto cesta

NENÍ.

 

Jediná cesta může vést

v celospolečenském usmíření,

pokoře stran a jejich politiků,

 

ale i národu a vytvoření jediné,

vlastenecké kandidátky,

složené ze všech subjektů,

kterým jde skutečně o změnu

a nastolení práva,

důvěry a spravedlnosti.

 

Jen tato cesta může vést

k spravedlivému chodu

jednotlivých krajů.

 

Proto požadujeme v krajích,

tvořte jen tyto kandidátky,

bez vládních subjektů,

které nás zradily. 

 

Ty musí skončit

v propadlišti dějin

a již se nikdy z tohoto

propadliště nevyhrabat.

 

Nezaslouží si náš soucit,

jelikož jednali záměrně proti lidu své země.

 

Je nutné, aby vládní strany byly totálně poraženy.

 

Aby vyhrála vlastenecká koalice

s takovým náskokem

a převahou,

že uskuteční nápravu

bez ústupků komukoliv

za cokoliv.

 

K tomu bude mít kontrolu svých

koaličních partnerů,

a tedy záruku dodržení

předvolebních slibů

a taky kontrolu veřejnosti.

 

Pak lze i nastolit demokratičtější

vládnutí a další potřebné změny,

třeba i ústavní.

 

Ale k tomu musí být dobrá vůle

všech,

nastolena vzájemná důvěra

a obnovení důvěry lidu ve stát

a právo.

 

 

Prosíme všechny

nevládní politické subjekty,

spolky,

sdružení,

 

prosíme všechny lidi dobré vůle,

vyviňte nátlak

na vytvoření těchto

vlasteneckých kandidátek.

 

Vyhlasme

celospolečenské usmíření,

pro záchranu naší vlasti.

 

Nehledejme rozdílnost

v ideových zbytečných půtkách,

ale hledejme společné cíle.

 

Vytvořme program obnovy

a záchrany,

vždyť naše krásná země

za to stojí. 

 

Pomáhejme si,

mějme se rádi,

respektujme se

a mějme se v úctě.

 

Dokažte,

že lze jít vedle sebe

i s rozdílnými ideovými názory,

hovořit a spolupracovat.

 

Přejeme všem pevné zdraví,

hodně síly pomoci své vlasti,

pokoru před naší minulostí a

hleďme hrdě v naši budoucnost.

 

Jestliže se pětikoalice dostala

k moci spojením,

pak my se musíme spojit,

abychom ji porazili. 

 

Pokud budeme mít upřímné cíle,

pak je naše vítězství zaručeno.

 

Toto vítězství bude natolik zdrcující,

že ti,

co prohrají,

se již z této porážky nevzpamatují.

 

Vede nás dobrá víra

k nápravě společnosti.

A proto vyhrajeme.

 

Přejeme všem slunce

a klid v duši,

přejeme všem víru v budoucnost

a ať jsou naše dny

už jen plné radosti.

 

 

fb_img_1688774187779.jpg

 

 Josef František Bartošek

 Facebook 

 

Ctirad Musil 

 YouTube 

 

 

 ZDROJ: Vlajka Moravy 

 

fb_img_1688774207882.jpg

 

 

*  *  *

 

   P R O H L Á Š E N Í   

 

 

 Politické hnutí 

 

 Moravští a Slezští Vlastenci

MSV 

 

 výše uvedené 

 postoje, doporučení a cíle 

 

 dokumentu 

 

 Hostýnská výzva 

 

  plně podporuje 

 

 

fb_img_1688777461992.jpg

 

 

 

© 2023-7/8  MSV  INFO