Jdi na obsah Jdi na menu
 


Volební program MSV v patnácti bodech

8. 1. 2024

polish_20231208_024146716.jpg

 V O L E B N Í   P R O G R A M   M S V 

 

1) 

Zrušení umělých a neefektivních centralistických krajů a obnova zemské samosprávy historických zemí Čech, Moravy a Slezska v hranicích z roku 1927.

2) 

Rovnoprávné postavení Čechů, Moravanů a Slezanů, jako tří svébytných národů žijících vedle sebe v rámci jedné vlasti, zanesené do Ústavy České republiky, včetně odpovídající úpravy státních symbolů.

3) 

Uzákonění moravského a slezského jazyka, jako jazyků úředních vedle jazyka českého.

4)

Zrušení možnosti odvodu daní jinam, než do České republiky - zrušení možnosti registrace firem v daňových rájích.

5)

Zestátnění strategického průmyslu a podpora národní ekonomiky a zemědělství za účelem vybudování energetické a potravinové soběstačnosti České republiky.

6) 

Vykoupení nebo vyvlastnění půdy z rukou zahraničních vlastníků za adekvátní náhradu - ochrana národního půdního fondu České republiky.

7) 

Odpovídající navýšení a zajištění životní úrovně pracujících, manželů a rodin s dětmi, seniorů a všech nemohoucích a potřebných, prostřednictvím odpovídajícího sociálního systému zakotveného v Ústavní listině ČR.

8) 

Suverénní a mezinárodně neutrální postavení České republiky, v rámci Organizace spojených národů (OSN).

9) 

Vystoupení České republiky z Evropské unie (EU) a nezávislá ekonomická politika státu.

10) 

Vystoupení České republiky ze Severoatlantické aliance (NATO) a vybudování odpovídající národní armády, na záložním principu s povinnou roční prezenční službou pro muže starší osmnácti let.

11) 

Obnova trvalé kontroly státní hranice České republiky - zajištění její oboustranné bezpečnosti v plném rozsahu.

12) 

Podpora národních a kulturních tradic a tradičních morálních hodnot - uzákonění manželství mezi mužem a ženou, jakožto jediného možného druhu oficiálního sňatku.

13) 

Zrušení institutu soukromého exekutora jeho zestátněním, minimalizace a zastropování úrokových sazeb - zastavení obchodu s chudobou.

14) 

Výrazné zpřísnění migračního zákona a zvýšení postihu za nelegální překročení státní hranice České republiky nebo převaděčství.

15) 

Uzákonění referenda jako jediného prostředku ke změnám ústavních zákonů a zavedení prvků přímé demokracie do právní legislativy České republiky.

 

 L E T Á K 

polish_20240108_220026996.jpg

 

 Program MSV  ve formátu A4 (PDF) ke stažení  ZDE 

 

 

 

 © 2024-1/8  MSV 

polish_20231208_024146716.jpg