Jdi na obsah Jdi na menu
 


Moravský rybářský svaz

8. 12. 2023

img_20231208_003742.jpg

 

 vznikl v roce 1990 odštěpením 

od Českého rybářského svazu 

na základě Usnesením ustavujícího sjezdu

konaného ve Znojmě.

polish_20231208_003836934.jpg

 Poslání svazu je: 

spolčování občanů vedených společným zájmem o rybářství ve smyslu právních předpisů upravujících rybářství,

uplatňování společného zájmu pobočných spolků jakožto organizačních jednotek Svazu,

podílení se na ochraně přírody, krajiny a životního prostředí, 

podílení se na mimoškolní výchově dětí a mládeže na úseku rybářství, ochrany přírody, krajiny a životního prostředí,

rozvíjení a popularizování rybářství a rybářského sportu.

 

Hlavní a vedlejší hospodářská činnost:

Hlavní činností Svazu je naplňování poslání a plnění úkolů vymezených ve Stanovách. Podnikání nebo jiná výdělečná činnost není hlavní činností Svazu ani jeho organizačních jednotek.

Hlavní činnost Svazu a jeho organizačních jednotek může být financována především z členských příspěvků, příjmů za prodej povolenek k lovu ryb a vodních organizmů, příjmů z prodeje rybích násad a tržních ryb, grantů a dotací, darů a zisku z vedlejší hospodářské činnosti. 

Svaz a jeho organizační jednotky mohou vyvíjet vedlejší hospodářskou činnost pouze za účelem podpory hlavní činnosti nebo hospodárného využití spolkového majetku.

Zisk z činnosti Svazu a jeho organizačních jednotek lze použít pouze pro spolkovou činnost včetně správy Svazu a organizačních jednotek. 

 

Předmětem vedlejší hospodářské činnosti Svazu je:

a) pořádání odborných, společenských a sportovních akcí v oboru rybářství,

b) výroba rybích násad a tržních ryb za účelem jejich prodeje.

 

Působnost:

Moravský rybářský svaz, z.s. 

obhospodařuje rybářské revíry na celém území Jihomoravského kraje, na převážné většině území Zlínského kraje a částečně na území Olomouckého kraje a kraje Vysočina. 

 

img_20231208_003603.jpg

 

 ZDROJ  Moravský rybářský svaz 

 

 

 © 2023-12/8  MSV INFO 

polish_20230908_012857554.jpg