Jdi na obsah Jdi na menu
 


Moravská hasičská jednota

8. 12. 2023

img_20231208_000319.jpg

 Počátek českého hasičstva na Moravě je především spjat se jménem Titus Krška.

Prvopočátky zakládání hasičských sborů na Moravě se kladou již od roku 1868, kdy Titus Krška za podpory několika dalších nadšenců založil hasičský sbor v Třebíči.

Tento hasičský sbor však nebylo možné pokládat za ryze český, jelikož v jeho vedení byli Němci a později se německý hasičský sbor také přeměnil.

stazeny-soubor--39-.png

První český hasičský sbor opět založil Titus Krška až 8. Června 1871 ve Velkém Meziříčí.

Po vzoru Velkého Meziříčí již v následujícím roce byly založeny hasičské sbory ve Velké Bíteši, Jevíčku a Krásné.

V roce 1873 vznikli české hasičské sbory v Náměšti nad Oslavou, Opatovicích, Telči, Uherském Hradišti a v roce 1874 vznikly další české hasičské sbory v Bílovicích, Brtnici, Hovoranech, Hranicích, Kojetíne, Kunovicích, Malenovicích, Měříně a Olešnici.

Za pomocí pojišťovací banky „Slávie“, svolal Titus Krška všechny nové sbory na první sjezd do Brna (24. října 1874) a jak píše dobový kronikář „k úhradě a dalšímu rozvoji hasičstva na Moravě“.

Vzhledem k tomu, že veškerá činnost týkající se činností hasičských sborů stála na bedrech T.Kršky rozhodl se tento zřídit na Moravě zemskou jednotu.

Za tímto účelem svolal veškeré hasičské sbory na II. Sjezd do Velkého Meziříčí (12. Září 1875).

Na III. Sjezdu (4.září 1881) v Králově Poli byla odhlasována rezoluce o možnosti spojení se stávající zemskou hasičskou jednotou

„Mahr.-schles. Feuerwehr – Landesverband“

za podmínky „uzná-li tato spravedlivě rovnocennost české národnosti a jestli své stanovy změní a ve všem a všudy rovnoprávnost prováděti bude“. 

K tomuto však nedošlo a proto Titus Krška vypracoval v roce 1883 stanovy a svolal na 9. září 1883 IV. Sjezd do Slavkova. V průběhu tohoto sjezdu „České ústřední jednoty hasičské moravsko-slezských dobrovolných sborů hasičských“ byly doručeny schválené stanovy od „vys. c.k. ministerstva“.

Současné občanské sdružení „Moravská hasičská jednota, o. s., vznikla na ustavujícím sjezdu dne 25.ledna 1992 a dne 1.března 1993 se konal v Kupařovicích 1.řádný sjezd.

Hlavním cílem a posláním našeho občanského sdružení je dle schválených stanov „sdružování občanů za účelem ochrany života a zdraví občanů a majetku před požáry, poskytování pomoci při živelných pohromách a jiných mimořádných událostí, při kterých je ohrožen život a zdraví občanů“.

Moravská hasičská jednota,o.s. sdružuje přes 5 000 řádných členů, ke kterým neodmyslitelně také patří děti a mládež sdružená v kolektivech mladých hasičů.

img_20231208_001602.jpg

 Mezi další stěžejní činnosti členské základny Moravské hasičské jednoty, o.s. patří: 

 Pomoc HZS ČR při zajištění odborné přípravy členů jednotek SDH měst a obcí.

Příprava dětí a mládeže pro činnosti v jednotkách SDH měst a obcí.

Propagace s preventivně výchovná činnost v oblasti požární ochrany, krizového řízení a ochrany obyvatelstva.

Spolupráce s ostatními občanskými sdruženími působícími v oblasti požární ochrany, krizového řízení a ochrany obyvatelstva.

Pořádání odborných konferencí pro členy jednotek SDH měst a obcí.

Pořádání soutěží v požárním sportu ve všech věkových kategoriích.

stazeny-soubor--71-.jpeg

 Na těchto stránkách bychom chtěli informovat nejen členy našeho občanského sdružení, ale také širokou veřejnost o tom, co se v Moravské hasičské jednotě aktuálně děje.

 

V Zastávce dne 1.ledna 2011. 

Zdeněk Milan

prezident MHJ,o. s.

 

images--78-.jpeg

 ZDROJ  Moravská hasičská jednota 

 

 © 2023-12/8  MSV INFO 

polish_20230908_012857554.jpg