Jdi na obsah Jdi na menu
 


Michal Hess: Ve volbách je nutné vytvořit jednotnou vlasteneckou frontu

13. 12. 2023

polish_20231208_024146716.jpg

 

 Vážení přátelé, 

drazí Češi, Moravané a Slezané,

 

všichni plně pociťujeme sociální, politické i morální dopady vlády Pětikoalice

premiéra Petra Fialy, 

kterou tvoří strany ODS, STAN, TOP 09, Piráti a KDU-ČSL.

Věřím, že všichni, kteří k tomu máme oprávněný důvod také požadujeme její okamžité odstoupení.

Jelikož tato vláda odmítá navzdory vysoké obecné nespokojenosti a opakovaným demonstracím statisíců občanů, byť jen přistoupit na dialog, je třeba počítat s tím, že tímto, ani podobným způsobem neustoupí a nepodá tedy jako celek námi všemi požadovanou demisi.

V takovém případě je další samozřejmou možností cesta možná méně populární, nejistá, avšak zcela legální.

Tato cesta je cestou účasti ve všech oficiálních volbách, kterými jsou volby do Poslanecké sněmovny a Senátu Parlamentu ČR, komunálních, krajských, prezidentských i voleb europarlamentu.

Existuje-li více možností, 

 jak dosáhnout cíle, pak je třeba zkusit je všechny, dokud nedojde k jeho naplnění.

Proto prosím a zároveň vyzývám vás,

svoje spoluobčany, vás všechny, bratři a sestry, abychom smazali vzájemné názorové rozdíly a ukončili veškeré své spory za jediným účelem a zároveň hlavním předpokladem úspěchu, a tím je spojení všech našich sil a výrazné zintenzivnění našeho společného boje, jehož cílem je nahrazení současné vlády i současného režimu systémem, který se bude daleko více a již ze své podstaty opírat o hlas občanů formou aplikace základních prvků přímé demokracie do legislativy státu, které budou zároveň zakotveny v jeho Ústavní listině.

Vážení přátelé, je třeba myslet a to především s ohledem do budoucnosti,

proto je nutné do příštích voleb, tj. do Evropského parlamentu, voleb krajských a voleb do části senátu spojit síly způsobem, který prospěje nám všem.

Tato cesta představuje účast ve všech možných volbách, pokud možno všech českých, moravských a slezských stran, hnutí, sdružení, spolků a jednotlivých osob na jediné široké kandidátní listině s programem vytvořeným na základě kompromisu vzniklého ze vzájemné dohody všech angažovaných stran.

Toto programové prohlášení musí dostatečně výrazně hájit práva a zájmy všech slušných občanů České republiky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, kteří mají prvotní právo v naší společné vlasti žít a logicky tedy také rozhodovat.

Termín "DEMOKRACIE" pochází ze dvou řeckých slov znamenajících vládu lidu.

Má-li nastat spravedlnost v podobě demokratické společnosti, pak je nutné,

aby byla moc skutečně a výhradně držena právě v rukou lidu.

 

Drazí vlastenci a vlastenky, bratři a sestry,

i přes veškeré dosavadní neúspěchy není nejmenší důvod ztrácet naději nebo jakkoliv klesat na mysli.

Je třeba počítat s tím, že změny přijdou postupně a je dosti možné, že se uskuteční až během několika následujících let.

Dle mého názoru je ovšem velmi pravděpodobné, že déle, než jedno desetiletí to rozhodně trvat nebude.

Mějme také proto vždy na paměti,

že kdykoliv ztrácíme sílu, jsme unaveni bojem či zatěžováni životními okolnostmi,

je třeba si plně uvědomit, že pro za blaho svých blízkých a šťastnou budoucnost svých potomků je nutné zatnout zuby a bojovat až do posledního dechu, poněvadž to není jen naše právo, nýbrž především naše povinnost.

Nikdo, kromě nás, kdož jsme schopni alespoň nějakým způsobem bojovat či bránit se, to za nás a hlavně za ty druhé neudělá a proto je nutné sáhnout si na srdce i do vlastního svědomí a zbavit se strachu mobilizací veškerých svých fyzických i psychických dovedností.

Věřte,budeme je teprve všichni potřebovat.

Čas spoléhání se na jiné skončil, teď musíme konat my sami.

Za rodinu, za národ, za vlast!

 

 

 Michal Hess,

Hlavní koordinátor MSV 

polish_20231207_215218173.jpg

 

 

polish_20231122_044742087.jpg

 

 

 © 2023-12/13  MSV INFO 

polish_20231208_024146716.jpg