Jdi na obsah Jdi na menu
 


Michal Hess: Poselství českým vlastencům a vlastenkám (Przesłanie do czeskich patriotów)

22. 5. 2024

polish_20240511_233757842.png

 Vážení přátelé, drazí čeští vlastenci, drahé vlastenky, bratři a sestry,

118.jpg

úvodem mých slov bych chtěl vám všem ze srdce poděkovat za vaše činy směrované ve prospěch naší milované vlasti, za vaše oběti v boji proti bezpráví a útlaku ze strany vládní moci poplatné současnému asociálnímu režimu.

Tato vaše každodenní snaha i každý váš, byť jen sebemenší odpor je velmi důležitý pro budoucnost našich národů - Čechů, Moravanů a Slezanů v jedné společné vlasti - České republice.

Jako Moravan a zastánce Slezanů vám chci především poděkovat za to,

že respektujete vedle vaší domoviny - Čech také existenci našich zemí Moravy a Slezska, doložené dlouhou a bohatou historií, kulturou, jazykem i zřetelnými etnografickými a etnologickými odlišnostmi typickými pro naše národy.

Děkuji vám čeští bratři a sestry,

že nejste sobci, ani šovinisté,

kteří jsou dnes v našem státě u moci tak, jako u ní byli dlouho předtím a pevně věřím,

že současné přebujelé a předražené centralistické krajské zřízení, popírající existenci historických zemí Moravy a Slezska také považujete za nespravedlivé vůči nám Moravanům a Slezanům a stejně tak, jak to bolí naše národy, bolelo by i vás - Čechy, kdyby vaši zemi někdo vymazal z mapy a váš národ násilně asimiloval.

polish_20240208_021959619.jpg

Jelikož historická křivda, spáchaná komunistickou pražskou vládou v roce 1949 ve formě zrušení Země Moravskoslezské nebyla i přes sliby prezidenta Havla a zainteresovaných politiků napravena,

jsem přesvědčen, že cesta k uvedení věcí do řádného, spravedlivého a historicky ověřeného stavu nevede přes jejich dosavadní metody,

nýbrž vede jedině cestou široké vzájemné spolupráce mezi všemi moravskými, slezskými a také a o nic méně českými vlastenci a vlastenky (nikoliv šovinisty jakékoliv z uvedených národností) 

za dosažení společného cíle, kterým je šťastná budoucnost našich tří národů v jedné společné vlasti tak, jak tomu bylo po staletí.

Je třeba dát spravedlnosti za dost a tak navždy smazat veškeré vzájemné antagonismy mezi našimi národy, dnes mnohdy oprávněné.

polish_20231218_013130588.jpg

Vlastenectví, to skutečné znamená především lásku k rodné vlasti a úctu ke svému národu, ale zároveň i respekt k národům ostatním, stejně tak jako respektování jejich práva na sebeurčení, jakožto práva všech národů světa zakotvené v Chartě Organizace spojených národů.

Ještě jednou vám všem děkuji a přeji mnoho zdaru ve vaší práci, sil zdraví a také spokojenosti v osobním životě.

 

Věřme, že společnými silami zvítězíme!

 

ZA RODINU • ZA NÁROD • ZA VLAST 

 

polish_20240522_015537127.jpg

Michal Hess 

výkonný místopředseda MSV 

polish_20240409_221040145.jpg

 

 Překlad do Polštiny: 

 Drodzy przyjaciele, drodzy czescy patrioci, drodzy patrioci, bracia i siostry,

na początku moich słów pragnę wszystkim z głębi serca podziękować za działania na rzecz naszej ukochanej ojczyzny, za ofiary w walce z niesprawiedliwością i uciskiem ze strony władzy państwowej narzuconej Polsce, obecny antyspołeczny reżim.

Ten codzienny wysiłek Wasz i każdego z Was, nawet najmniejszy opór, jest bardzo ważny dla przyszłości naszych narodów – Czechów, Morawian i Ślązaków w jednej wspólnej ojczyźnie – Czechach.

Jako Morawianin i zwolennik Slezana chcę Ci podziękować przede wszystkim za

że oprócz swojej ojczyzny - Czech, szanujecie także istnienie naszych krajów, Moraw i Śląska, o czym świadczy długa i bogata historia, kultura, język oraz wyraźne różnice etnograficzne i etnologiczne, charakterystyczne dla naszych narodów.

Dziękuję czeskim braciom i siostrom,

że nie jesteś ani samolubny, ani szowinistyczny,

którzy dziś sprawują w naszym kraju władzę tak, jak sprawowali ją dawno temu, i jestem głęboko przekonany, że

abyście także uważali obecny przerośnięty i przeceniony centralistyczny system regionalny, zaprzeczający istnieniu historycznych ziem Moraw i Śląska, za niesprawiedliwy wobec nas, Morawianów i Ślązaków, i tak jak szkodzi naszym narodom, zaszkodziłby także wam – Czechom, jeśli ktoś wymazał Twój kraj z mapy i na siłę zasymilował Twój naród.

Ponieważ pomimo obietnic Prezydenta Havla i zainteresowanych polityków, historyczne zło popełnione przez komunistyczny rząd Pragi w 1949 roku w postaci zniesienia Ziemi Morawsko-Śląskiej nie zostało naprawione,

Jestem przekonany, że droga do doprowadzenia spraw do stanu uporządkowanego, sprawiedliwego i historycznie sprawdzonego nie prowadzi poprzez dotychczasowe metody,

prowadzi raczej jedynie na drogę szerokiej wzajemnej współpracy wszystkich patriotów morawskich, śląskich i nie mniej czeskich (nie szowinistów żadnej z wymienionych narodowości)

za osiągnięcie wspólnego celu, jakim jest szczęśliwa przyszłość naszych trzech narodów w jednej wspólnej ojczyźnie, tak jak to było przez wieki.

Trzeba zapewnić wystarczającą sprawiedliwość i w ten sposób raz na zawsze wymazać wszelkie wzajemne antagonizmy między naszymi narodami, dziś często uzasadnione.

Patriotyzm, w istocie, oznacza przede wszystkim miłość do ojczyzny i szacunek do własnego narodu, ale jednocześnie szacunek dla innych narodów, a także poszanowanie ich prawa do samostanowienia, jako prawa zagwarantowanego wszystkim narodom świata w Karcie Narodów Zjednoczonych.

Jeszcze raz wszystkim dziękuję i życzę wielu sukcesów w pracy, sił w zdrowiu, a także satysfakcji w życiu osobistym.

Wierzmy, że razem zwyciężymy!

DLA RODZINY

DLA NARODU

NA WŁASNE

 

Michał Hess

wiceprezes wykonawczy MSV

 

 

 

 © 2024-5/22  MSV INFO 

polish_20240311_023751483.jpg