Jdi na obsah Jdi na menu
 


MANIFEST MSV - Základní program hnutí

8. 9. 2023

 

 

polish_20230908_012857554.jpg

 

 ZÁKLADNÍ PROGRAM POLITICKÉHO HNUTÍ MORAVŠTÍ A SLEZŠTÍ VLASTENCI MSV 

 

Usilujeme o obnovu samosprávy

historických zemí Moravy a Slezska,

tzv. Země Moravské a Země Slezské,

v podobě podle paragrafu 25/1927 Sb.

Zákona o organisaci politické správy

ze dne 14. července 1927 a to včetně zvláštní správy moravských enkláv

na území Země Slezské.

polish_20231031_025711143.jpg

100.jpg

polish_20231031_032113763.jpg

 

Prvořadým cílem našeho politického hnutí je kandidatura

ve volbách do 

Parlamentu České republiky,

městských i obecních zastupitelstev.

Naším druhořadým cílem

je podíl na vytvoření či účast na co nejširší společné kandidátní listině

všech moravských a slezských

politických stran a hnutí,

respektive vytvoření široké

moravské a slezské národní fronty,

jejíž jediným účelem bude zrušení 

nespravedlivých a neefektivních,

centralistických krajů a konečné dosažení

trvalého obnovení zrušené autonomie

Moravy a Slezska.

polish_20230907_233406165.jpg

Rodina v tradiční, 

tedy jediné možné podobě 

je základním stavebním kamenem národa a jako takové je třeba poskytnout ze strany společnosti vše,

co je třeba k jejímu zdravému, bezpečnému a spokojenému vývoji za předpokladu přirozené reprodukce. 

Jedině za těchto předpokladů se bude i nadále národ vyvíjet tím správným směrem, to je zcela přirozeným, 

tisíci let ověřeným způsobem a zamezí tak vlastnímu zániku, to je konci existence vlastní národní i kulturní identity.

polish_20230907_234244631.jpg

Vnitřní i zahraniční politika státu 

musí být směřována a podřízena výhradně zájmům vlastního národa k zajištění jeho mírové existence,

tudíž musí být realizována v co největší míře vlastní nezávislosti.

Produkty práce celé společnosti, jakožto i ekonomické zájmy státu musí být vedeny a udržovány ve prospěch potřeb a zájmů výhradně vlastního, to je státotvorného národa (Češi, Moravané a Slezané).

 

Zahraniční i domácí ekonomika, 

jakožto i nemovité vlastnictví musí být svěřeno pouze do rukou národních vlastníků výrobních prostředků a to jak v odvětví průmyslu, zemědělství,

tak i služeb.

 

Členství v Evropské unii (EU) 

je proto pro nás z těchto důvodů 

naprosto nepřípustné.

polish_20230908_001156407.jpg

Bezpečnostní politika státu a národa 

musí být cílena směrem k nezávislému mírovému vývoji za předpokladu jeho zajištění a to výhradně z vlastní strany.

 

Členství v Severoatlantické alianci (NATO) je z těchto důvodu pro naše politické hnutí nepřípustné a je t

řeba neprodleně struktury NATO i EU opustit.

 

polish_20230905_230915843.jpg

 Dne 8. září 2023 

 

 

 © 2023-9/8  MSV INFO

 

polish_20230908_012857554.jpg